Indien U meer informatie wenst, aarzelt U dan niet contact met het kantoor op te nemen.
Consultaties zijn steeds op afspraak.

Britselei 10 bus 15
2000 Antwerpen
België

Tel:  +32 (3) 23.23.022
Fax: +32 (3) 23.12.664
E-mail: vadim.antychin@skynet.be